Felhívás

Felhívás

2024

PUBLIKÁCIÓKAT VÁRUNK Y.Z FOLYÓIRATUNK 2024. ÉVI LAPSZÁMAIHOZ

A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) a Doktoranduszok Országos Szövetségével (DOSZ) szakmai együttműködésben egy olyan a fiatalokra, és az ifjúsági munkára fókuszáló folyóiratot alkotott meg (Y.Z. folyóirat), amely lehetőséget teremt a különböző, fiatalokat érintő témákat feldolgozó tanulmányok, szakmai cikkek, módszertani anyagok, illetve egyéb publicisztikák megjelenésére.

A negyedévente megjelenésre kerülő folyóirat célja a kutatói utánpótlás támogatása, a szakmai és módszertani párbeszéd erősítése, platform teremtése a fiatalok számára, hogy egymásról, egymásnak írhassanak, valamint a döntéshozók figyelmének felhívása a terület és a fiatalok jelentőségére, valamint a terepen dolgozó ifjúsági szakemberek szakmai támogatása! A folyóiratban megjelent cikkek és tanulmányok kulcstémái a következők: oktatás (személyes és digitális oktatás, kompetenciák, továbbképzések), ifjúsági munka, önkéntesség, egészségmegőrzés, globalizáció, innováció, fiatalok társadalmi és közéleti aktivitása és bevonódása a döntéshozatalba.

Folyóiratunk önálló honlappal (https://www.yzfolyoirat.hu/index.php/yz), lapszámaink DOI-azonosítóval rendelkeznek.

2024-ben a következő témák mentén várunk kéziratokat:

  1. lapszám: Önkéntesség hazánkban és a világban – olyan kéziratokat várunk, melyek az önkéntesség elméleti és gyakorlati megközelítéseire, új tendenciák ismertetéseire, az önkéntesekkel való együttműködés pozitív együttműködésére és az önkéntes programokban rejlő lehetőségek szélesebb körű megismertetésére fókuszál.
  2. lapszám: Választási szuperév – olyan kéziratokat várunk, melyek a környező országok választásaira, az ifjúság és politikai részvételiség kapcsolatára, valamint az aktív fiatalokra fókuszálnak.
  3. lapszám: Mentális egészség – olyan cikkek beküldését várjuk, melyek a mentális egészség fontosságára és megértésére helyezik a hangsúlyt, mint pl. stresszkezelési technikák és stratégiák; mentális egészség és munkahelyi teljesítmény közötti összefüggések; az internet és a közösségi média hatása a mentális egészségre; stigmatizáció és sztereotípiák; életkor és mentális egészség kapcsolata stb.
  4. lapszám: Soros elnökség, inkluzív befogadó társadalom – olyan cikkeket várunk, melyek olyan értékeket helyeznek előtérbe, mint az emberi jogok tiszteletben tartása, demokrácia erősítése és az egyenlőség, elfogadás előmozdítása.

Amennyiben folyóiratunk témái felkeltették érdeklődését, küldjön egy absztraktot az yz@ifjusagitanacs.hu címre.

Várjuk jelentkezését. A szerkesztőség nevében tisztelettel,

Kolozsvári Krisztina
Szerkesztőségi titkár | 

Nemzeti Ifjúsági Tanács | National Youth Council of Hungary

tel: +36 30 465 0540
email:  yz@ifjusagitanacs.hu